Monday, October 21, 2013

Warna Baru Soft Lilac untuk Preve dilancarkan

 photo ProtonPreveSoftLilac_zps07ce5edf.jpg

Minggu ini PROTON telah melancarkan warna baru untuk model sedan Preve. Variant warna ke-7 untuk Preve dikenali sebagai Soft Lilac. PROTON mensasarkan warna baru ini akan popular di kalangan pemandu wanita. Harga PROTON Preve bermula dari RM59,540. Maklumat lanjut, sila layari laman web Proton Edar

Sunday, October 20, 2013

Flying High Above the Setans

 photo http-contentreuterscom-auth-server-content-tag-reuterscom0000-newsml_gm1e9aj1teh01-1415085705-tag-reuterscom0000-binary_gm1e_zpsb5166b10.jpg

Related Posts with Thumbnails